Pricer

I EKENÄS:

Varmt hall; förvaringsavgift 68,00 €/m2 + moms = 84,32 €/m2*

Inhängt gård; förvaringsavgift 15,00 €/m2 + moms = 18,60 €/m2*

I HANGÖ:

Kallt hall; förvaringsavgift  42,00 €/m2 + moms = 52,08 €/m2*

TJÄNSTEN:

58,00 €/h + moms = 71,92 €/h.

*Priser ingår förvaring under vintersesong från 1/9 till 31/5. Sommarsesongs pris är halv av vinterförvaring. Avgift räknas följande sätt: (båtens längd + 0,5m) x (båtens bredd + 0,5m) x pris per m2.